Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας παγκοσμίου υπερνομίσματος (EL)


ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ


Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας παγκοσμίου υπερνομίσματος (EL)


Η καθιέρωση παγκοσμίου νομίσματος, είναι θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς, ιδίως όσους ανησυχούν για τον διεθνή ρόλο του δολαρίου.
Η παρούσα πρόταση αφορά κάτι σημαντικά διαφορετικό. Πρόκειται όχι για ένα ακόμη νόμισμα, αλλά για υπερνόμισμα. Ένα νόμισμα νομισμάτων, το EL, σχεδιασμένο να κάνει τα απολύτως απαραίτητα.
Το EL θα είναι χωρίς κανένα διοικητικό έλεγχο, καθαρά υπό τον απόλυτο έλεγχο των αγορών. Προδιαγράφεται ώστε να τις εξυπηρετήσει αλλά και να τις τιθασεύσει.
Υπό τις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες, εκτιμάται ότι η προκύπτουσα απαλλαγή του δολαρίου από τις διεθνείς «υποχρεώσεις» του, έχει λόγους να κριθεί συμφέρουσα και πέραν του Ατλαντικού (win-win solution).
Καινοτομία
Κάθε συναλλαγή θα μπορεί να έχει αντίτιμο συμφωνημένο σε EL, και θα γίνεται με ζεύγος αμέσως διαδοχικών πράξεων :
1.       Καταβολή του αντιτίμου στο νόμισμα επιλογής του αγοραστή (CB), βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας EL/CB.
2.       Mετατροπή του αντιτίμου στο νόμισμα επιλογής του πωλητή (CS), βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας EL/CS.
Η μετατροπή ορίζεται υποχρεωτικά άμεση, είτε βάσει τιμών κλεισίματος της προηγουμένης, είτε με ταυτόχρονη χρηματιστηριακή συναλλαγή.
Ανατροπή
Για κάθε νόμισμα (CX), υπό το προτεινόμενο σχήμα διεθνών συναλλαγών (CBELCS), θα απαιτείται η διαπραγμάτευσή του ως προς το παγκόσμιο υπερνόμισμα (EL/CX) και μόνον.
Η ισοτιμία δύο νομισμάτων, όταν τυχόν χρειάζεται, θα προκύπτει εμμέσως :
CX1/CX2 = (EL/CX2) / (EL/CX1)
Ουδετερότητα
Το EL – εκ κατασκευής – δεν θα ανήκει σε κάποιον. Επί πλέον, καθώς η παρεμβολή του στις συναλλαγές θα είναι μόνον στιγμιαία, δεν θα είναι αποθεματικό νόμισμα. Συνεπώς, θα ρυθμίζει αμερόληπτα την αγορά.
Ανεξαρτησία
Για κάθε νόμισμα (CX), οι εκτιμήσεις της αγοράς θα εκφράζονται σε έναν και μόνον αριθμό (EL/CX) και σε σχέση με το ουδέτερο υπερνόμισμα (EL). Συνεπώς, θα διαχωρίζονται κατά βέλτιστο τρόπο από τις εκτιμήσεις της αγοράς για τα άλλα νομίσματα.
Αποτελεσματικότητα
Για κάθε νόμισμα (CX), όλη η προσφορά και ζήτηση, η οποία σήμερα είναι διεσπαρμένη σε ευάριθμες άμεσες διαπραγματεύσεις ως προς άλλα νομίσματα, θα συγκεντρώνεται σε αγοραπωλησίες μεταξύ EL και CΧ. Συνεπώς, θα συγκεντρωθεί ο όγκος συναλλαγών και θα αναβαθμισθεί το βάθος της αγοράς.
Προσδοκίες
Μείωση της μεταβλητότητας (volatility) στις διεθνείς ισοτιμίες. Νομισματική σταθερότητα. Μείωση της διεθνούς κερδοσκοπίας. Μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου εν γένει, και του κόστους αντιστάθμισής του.
Εμπορευματαγορά
Οι διεθνείς τιμές εμπορευμάτων (πετρέλαιο, χρυσός, βαμβάκι κ.λ.π.), θα μπορούν να διαπραγματεύονται σε EL. Αγοραστές και πωλητές θα εξυπηρετούνται στο νόμισμα της επιλογής τους.
Οι τιμές απαλλάσσονται από την κηδεμονία του δολαρίου.
Χρηματαγορά
Η αγορά αναμένεται ευλόγως να προσφέρει προϊόντα με ρήτρα EL σε τοποθετήσεις και χορηγήσεις.
Προσδοκάται μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου στις διεθνείς επενδύσεις.
Εμπόριο
Αναμένονται πρωτοβουλίες εμπορικής χρήσης του EL, ιδιαίτερα μέσω πιστωτικής κάρτας. Ο καταναλωτής, σύντομα, θα εξοικειωθεί με τις παγκόσμιες τιμές πώλησης σε EL, και την ισοδυναμία τους στο νόμισμα που πληρώνει.
Μακροοικονομία
Αποτίμηση οικονομικών μεγεθών (ΑΕΠ, κεφαλαιοποίηση κ.λ.π.) σε EL.
Ισχυρισμός
Το  παγκόσμιο υπερνόμισμα EL, το οποίο εξ ορισμού ισούται προς την μονάδα, θα είναι υψηλής αξιοπιστίας μέσο διεθνών συναλλαγών και αποτιμήσεων.
H αξιοπιστία του, σαφώς ανώτερη του δολαρίου και οποιασδήποτε εναλλακτικής, είναι σε θέση να αλλάξει άρδην το τοπίο στην διαπραγμάτευση των ισoτιμιών των νομισμάτων, στις διεθνείς συναλλαγές, στις κινήσεις κεφαλαίων, και εν τέλει στην Παγκόσμια Οικονομία.
Υλοποίηση
Εκτός από την πολιτική ή/και επιχειρηματική βούληση, απαιτούνται μόνον τεχνικές εργασίες στα διεθνή χρηματιστήρια.
Δεν απαιτούνται εργασίες έκδοσης νομίσματος.
Ως αρχική τιμή διαπραγμάτευσης προτείνεται : 1 EL = 1 USD.
Εκτιμήσεις
Αν και θα ήταν ευκταία κάποια παγκόσμια συμφωνία για την καθιέρωση του EL, είναι εφικτή η ανταγωνιστική προώθησή του από χρηματιστήριο ή ομάδα κρατών.
Πάντως, ευλόγως, θα προέκυπτε υποτίμηση του USD.

 
Κόρινθος 1η Ιουνίου 2017
Κώστας Τζαναβάρας


 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου