Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Φίλες/Φίλοι,

Για όσες και όσους ενδιαφέρονται για το πώς αντιλαμβάνομαι και προωθώ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΝΗΣΗ, έχω να πω τα εξής :

Πρώτον, το βασικό πολιτικό κείμενο είναι το άρθρο «Έλληνες ξανά !», που δημοσιεύθηκε στην ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (φ.1441/26.3.15).
Το ίδιο θέμα, αναπτύσσεται ευρύτερα στο άρθρο «Τοτρίλημμα του σύγχρονου Έλληνα» (19.7.15).
Σε αυτά τα πλαίσια, εξελίσσεται, αργά και σταθερά, η μακρόπνοη προσπάθεια εκ βάθρων αλλαγής θεσμών και νοοτροπίας.

Δεύτερον, η βασική φιλοσοφία αναφέρεται παραστατικά στο από 28.3.16 βιβλίο «ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ», που κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο.
Πρόκειται για πρωτότυπη και ανατρεπτική ματιά στα Ομηρικά Έπη. Καθώς, ως γνωστόν, ο Όμηρος είναι αναντίρρητα η βάση του Ελληνικού Πολιτισμού, και κατ’ επέκταση του σύγχρονου πολιτισμού, είναι ευνόητο τι θα σήμαινε το να ευσταθεί αυτή η «ανατρεπτική ματιά».
Αυτό ακριβώς τίθεται στην κρίση του επιμελούς αναγνώστη. Για την καλύτερη ανάγνωση, αφού πρόκειται για τελείως καινοτόμες ιδέες, συνιστώ έγχρωμη εκτύπωση Α5 διπλής όψεως.

Τρίτον, οι βασικές πολιτικές θέσεις, αναπτύσσονται στο από 15.9.13 κείμενο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και αφορούν :
-         Φορολογική Επανάσταση
-         Πολιτική Μεταρρύθμιση
-         Επανασχεδιασμό του κράτους, σε ελληνικά πρότυπα.
Στόχος : «Λιτό και αποτελεσματικό κράτος, διακριτικός ρυθμιστής της κοινωνικής ευημερίας».

Τέταρτον, υπάρχει και εξαιρετικά μεγάλοςαριθμός άρθρων, όπου αναπτύσσω προτάσεις σε επί μέρους θέματα.

Κυριότερα :
«Human-face capitalism» (23.8.15).Πέμπτον, η πλήρης πολιτική πρόταση είναι υπό συνολική αναδιαμόρφωση, ιδίως υπό το φως των ευρημάτων κατά την συγγραφή του βιβλίου «ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ».

Έκτον, το προωθούμενο ΕθνικόΌραμα «Έλληνες ξανά.» περιλαμβάνει και Όραμα για την διαδικασία της Αλλαγής, με την «μέθοδο των διαδοχικών κερδοφόρων βημάτων». Η διαδικασία θα μπορούσε να εκκινήσει ακόμη και με την απλή αξιοποίηση της ανοικτής επιστολής στον Π.τ.Δ. (αρ. πρωτ. Φ 6.1/8/246/10.2.16).

Και, έβδομον, η προσωπική μου δράση ως «ελεύθερος σκοπευτής πολιτικός», βασίζεται στην – εν γένει βουβή – απήχηση των προβαλλομένων θέσεων (opinion leader).
Αυτή η δράση, εμφανώς παρακολουθείται από χρόνια από το κοινό του ΧΑΑ. Αποτιμώνται, προφανώς, οι πιθανότητες ευώδοσης των προσπαθειών, καθώς θα οδηγούσαν τις αποτιμήσεις σε άλλα επίπεδα.
Ενδεικτικά, η αποστολή της ως άνω ανοικτής επιστολής «συνέπεσε» με τον πρόσφατο πυθμένα του Γενικού Δείκτη.

Κατά τα άλλα, η όλη πολιτική δράση, θα μπορούσε να συνδυασθεί με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, σε καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές. Ενδεικτική είναι η αναφερόμενη στο από 9.8.14 άρθρο «Μίαδιαδικτυακή εφαρμογή που είναι ικανή να αλλάξει την Ελλάδα».

Κόρινθος 15.4.16


Κώστας Τζαναβάρας
σύμβουλος μηχανικός – συγγραφέας
ελεύθερος σκοπευτής πολιτικός


E
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου